banner02

Deşikli listler

  • Deşikli plastmassa list

    Deşikli plastmassa list

    Deşikli list önümlerini ussat öndüriji hökmünde, biz deşikli plastmassa list bilen üpjün edip bileris. Biziň deşikli plastmassa listimiz, adatça PP listinden, PE listinden we ş.m. ýasalýar.

    PE deşilen list elektrik enjamlarynda, daşky gurşawy goramak enjamlarynda, galyndy suwlarda we galyndy gazlary zarýad beriş enjamlarynda we ş.m. giňden ulanylýar.Şeýle hem, plastik suw çüýşesini öndürmek üçin ilkinji saýlama materialdyr.Ululygy we reňki müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Boardhli tagta materiallarymyz ýokary hilli we ajaýyp dizaýny zerur zatlary kanagatlandyryp biler.