banner02

PA / MC Neýlon Rod

  • PA6 Neýlon Rod

    PA6 Neýlon Rod

     

    Neýlon iň möhüm in engineeringenerçilik plastmassasydyr. Önüm ähli ugurlarda diýen ýaly giňden ulanylýar we bäş in engineeringener plastmasynyň iň köp ulanylýan plastmassasydyr.

    PA6 ýokary temperaturada polimerlenen kaprolaktam monomerinden ýasalan aç-açan ýa-da aç-açan süýtli kristal polimerdir. Bu material mehaniki güýç, berklik, berklik, mehaniki zarba garşylygy we geýim garşylygy ýaly iň ýokary derejeli öndürijilige eýedir. Bu häsiýetleriň hemmesi gowy elektrik bilen birleşdirilen izolýasiýa we himiki garşylyk, mehaniki komponentleri we saklanyp bilinýän bölekleri öndürmek üçin PA6-ny umumy maksatly material edýär.