banner02

Habarlar

POM könelişen materialy awtoulag pudagynda ulanmak

(1) POM materiallary bilen tanyşlyk

Üstünligi:

Ridokary berklik, ýokary güýç we durnukly mehaniki häsiýetler;

Süýşmäge garşylyk, ýadawlyga garşylyk, ýokary elastik modul;

Sürtülme we köýnek garşylygy, öz-özüni ýaglamak häsiýetleri;

Organiki däl himiki serişdelere we dürli ýaglara çydamly;

Owadan ýüz, beýik ýalpyldawuk, emele gelmek aňsat;

Goýmak, sanjym galyplary we metal salmak, kebşirlemek we ş.m. üçin amatly.

Shortetmezçilik:

Malylylyk durnuklylygy, material ýokary temperaturada dargamak aňsat;

Cryokary kristallylyk, uly galyplaryň gysylmagy;

Pes täsir;

Güýçli kislota we aşgazana garşy däl.

(2) POM-yň awtoulag pudagynda ulanylmagy

Awtoulag pudagy POM üçin iň uly potensial bazardyr.POM agramy ýeňil, ses az, gaýtadan işlemekde we galyplamakda ýönekeý we önümçilik bahasy pes.Käbir metallaryň ornuny tutýan awtoulaglarda giňden ulanylyp bilner we awtoulag ýeňil agramynyň ösüş ugruna laýyk gelýär.

Üýtgedilen POM-da pes sürtülme koeffisiýenti, könelişme garşylygy we berk berkligi bar, bu awtoulag geçiriji bölekleri we işleýän bölekleri öndürmek üçin örän amatly.

f0cfa1464c127ca7b6b691614103ef5
d31df9cf77119587d1b0152b841b7a2
15951f3080d8133caa5a0fc181320a7

Iş wagty: Oktýabr-24-2022