banner02

Maşyn önümleri

 • UHMWPE uçuş plastmassa gyryjy pyçagy süýräň

  UHMWPE uçuş plastmassa gyryjy pyçagy süýräň

  Kompaniýamyzdaky uhmwpe gyryjy pyçak diýseň peýdaly, islegiňize görä düzülip bilner. Şol bir wagtyň özünde uhmwpe gyryjy pyçagymyz gowy öndürijilik we hil bar.

 • Futbol Gaýtadan Geňeş |Futbol garşydaşlary |Futbol okuw enjamlary

  Futbol Gaýtadan Geňeş |Futbol garşydaşlary |Futbol okuw enjamlary

  Futbol garşydaş tagtasy, esasan, futbol başlaýanlar üçin gaýtalanýan top çyzygyny, top tizligini çaklamak we ş.m. ulanmak üçin ulanylýar.

  Futbol gorag tagtasy ýokary dykyzlykly polietilen HDPE materialdan ýasalýar, götermek aňsat we çydamly.

 • UHMWPE ýük maşynlary

  UHMWPE ýük maşynlary

  Truckük awtoulag liniýa çözgütlerimiz we materiallarymyz transport ýüzlerini goraýar we gowulandyrýar. Birinji derejeli gämiler islendik ýüzüni mehaniki, termiki we himiki täsirlerden goraýar.Bu, şeýle hem, gämi gatnawçylarynyň harytlaryň ýelmeşmeginiň we daşlaryň daşalmagy üçin doňmagynyň öňüni alýandygyny aňladýar.

 • UHMWPE Sintetiki buz tagtasy / Sintetiki buz meýdançasy

  UHMWPE Sintetiki buz tagtasy / Sintetiki buz meýdançasy

  Uhmwpe sintetiki buz meýdançasy, kiçijik buz meýdançasy ýa-da iň uly täjirçilik ýapyk buz meýdançasy üçin hakyky buzuň ýerine ulanylyp bilner.Sintetiki material hökmünde UHMW-PE (Ultra ýokary molekulýar agramly polietilen) we HDPE (ýokary dykyzlykly polihilen) saýlaýarys.

 • Neýlon Pulleýs şaýlary

  Neýlon Pulleýs şaýlary

  Düşündiriş: ABS, PMMA, PC, PP, PU, ​​PA, POM, PE, UPE, Teflon we ş.m. materiallar.Önümçilik enjamlary CNC enjamlaşdyryş merkezi, üweýji maşyn, tikin maşyn, maşyn merkezi (4 ok), CNC freze maşyn, öwrüm maşyn, CNC degirmen we öwrüm merkezi, CNC öwrüm / torna enjamy we ş.m. Gözleg enjamlary 3D ölçeg guraly, CMM, spektr analizatorlary, elektron balans, mikroskop , Altimetr, Kalipler, Mikrometr we ş.m.Çydamlylyk + -0.05mm Çyzgy formaty PDF / DWG / DXF / IGS / STE ...
 • Ekstrudirlenen profiller we geýim zolaklary

  Ekstrudirlenen profiller we geýim zolaklary

  Ekstrudirlenen profiller we geýim zolaklary polietilen plastmassadan we köp sanly profilde öndürilýär.Iň meşhur plastik ekstruziýalarymyz, köplenç konweýer programmalarynda ulanylýar.Ekstrudirlenen profillerimiz we geýim zolaklarymyz polietilen PE1000 (UHWMPE standard standartdan öndürilýär, bu ýokary aşaga garşylygy we pes sürtülme koeffisiýentini üpjün edýär.Köp wariant iýmit bilen göni aragatnaşyk üçin FDA bilen tassyklanýar.Poslamaýan polatdan ýasalan zolaklar, alýumin we poslamaýan polatdan bir topar daşaýjy profil bilen bilelikde elýeterlidir.

 • Deşikli plastmassa list

  Deşikli plastmassa list

  Deşikli list önümlerini ussat öndüriji hökmünde, biz deşikli plastmassa list bilen üpjün edip bileris. Biziň deşikli plastmassa listimiz, adatça PP listinden, PE listinden we ş.m. ýasalýar.

  PE deşilen list elektrik enjamlarynda, daşky gurşawy goramak enjamlarynda, galyndy suwlarda we galyndy gazlary zarýad beriş enjamlarynda we ş.m. giňden ulanylýar.Şeýle hem, plastik suw çüýşesini öndürmek üçin ilkinji saýlama materialdyr.Ululygy we reňki müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Boardhli tagta materiallarymyz ýokary hilli we ajaýyp dizaýny zerur zatlary kanagatlandyryp biler.

 • Outrigger pad

  Outrigger pad

  HDPE / UHMWPE ýöriteleşdirilen ululykdaky kran çykaryjy padler, esasan, in engineeringener tehnikasynyň gözegçiligi astyndaky arka plastinka hökmünde ulanylýar, goldaw beriji rol oýnaýar.Tagta ýokary güýç we berklige eýe, soň bolsa stres astynda bedeniň deformasiýa mukdaryny azaldyp biler.Kranlar, beton nasos awtoulaglary we beýleki agyr in engineeringener enjamlary üçin has durnukly goldaw güýji berip biler.

 • UHMWPE deňiz penjireleri

  UHMWPE deňiz penjireleri

  Düşündiriş: Önüm UHMWPE PE1000 deňiz gämi duralgasy material 100% UHMWPE PE 1000 ýa-da PE 500 standart ölçegi 300 * 300mm, 900 * 900mm, 450 * 900mm… max 6000 * 2000mm ýöriteleşdirilen ölçeg çyzgysy Galyňlygy 30mm, 40mm, 50mm .. 10 aralyk - 300mm düzülip bilner.Reňk Ak, gara, sary, ýaşyl, gyzyl we ş.m. Müşderi nusgasynyň reňki hökmünde öndürip biler.Gämi duralgany ýapanda gämi duralgasyny goramak üçin ulanyň.Müşderiniň çekişine görä işläp bileris ...
 • Çyzgylar

  Çyzgylar

  UHMWPE Liner listi, ýokary molekulýar agramy we ajaýyp öndürijiligi bolan termoplastiki in engineeringenerçilik materialy.

  UHMWPE Liner sahypasynda deňeşdirip bolmajak könelişme garşylygy, täsire garşylygy, öz-özüni ýaglamagy, poslama garşylygy, pes temperatura garşylygy, sanitariýa zäherliligi, aşa ýokary tekizligi we suwuň pes siňdirilmegi ýaly dürli görnüşli plastmassa artykmaçlyklaryna ünsi jemledi.

 • PE ýerüsti gorag matalary

  PE ýerüsti gorag matalary

  Düşündiriş: Grounderi goramak matasy çydamly, ýeňil we aşa güýçli.Düşekler ýerüsti goragy we ýumşak ýüzlere girmegi üpjün etmek üçin işlenip düzülendir we köp sanly iş üçin berk goldaw binýadyny we çekilmegini üpjün eder.Ounderüsti gorag matalary gurluşyk meýdançalary, golf meýdançalary, kommunal hyzmatlar, abadanlaşdyryş, agaçlara ideg, gonamçylyklar, buraw we ş.m. ýaly köp sanly programmada ulanylýar we agyr ulaglaryň palçykdan gaçmagy üçin ajaýyp.Aýratynlyk: 1) Gaty ...
 • In Engineeringenerçilik plastmassa enjamlary

  In Engineeringenerçilik plastmassa enjamlary

  Plastiki dişli enjamlarymyz döwmek güýji we ýokary ýük göterijiligi bilen tapawutlanýar.Gowy süýşmek häsiýetleri we ýokary könelişme garşylygy sebäpli, hatda çalgysyz hem uzak ömri bar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2