banner02

HDPE (PE300) sahypasy

 • Polietilen PE300 sahypasy - HDPE

  Polietilen PE300 sahypasy - HDPE

  HDPE (peýda öndürijilik we aňsat kebşirlemek.Pes dykyzlygy (0.94 ~ 0.98g / cm3), berkligi, gowy uzalmagy, has gowy elektrik we dielektrik izolýasiýasy, suw buglarynyň geçirijiligi pes, suwuň siňdirilmegi, gowy himiki durnuklylyk, gowy dartyş güýji, arassaçylyk zäherli däl

 • Gazonlar we agyr enjamlar gurluşygy üçin ýer gorag matalary

  Gazonlar we agyr enjamlar gurluşygy üçin ýer gorag matalary

  PE wagtlaýyn ýer gorag ýollary

  PE ýerüsti gorag ýollary wagtlaýyn ýol hökmünde örtülýär, daşky gurşawa we ýollara zeper ýetmez, iş netijeliligini ýokarlandyrar, gurluşyk meýdançasyndaky täsirini azaldyň.

 • Iki reňkli plastmassa tagtasy HDPE sahypasy polietilen plank köp reňkli HDPE sahypasy

  Iki reňkli plastmassa tagtasy HDPE sahypasy polietilen plank köp reňkli HDPE sahypasy

  2 reňkli sanwiç HDPE sahypasy ýokary dykyzlyga eýe, örän çydamly, çyglylykdan ajaýyp gorag bolup hyzmat edýär we aýaz garşylygyny ýokarlandyrdy.Warmyly we sowuk şertlerde oňat çeýeligi bar.Çydamly bolany üçin, uzak ömri bar we döwülmez çeýe çeňňek ýaly hereket edýär.10 ýyldan gowrak hünär önümçilik tejribämiz bar, öz zawodymyz bar we ýokary hilli we gowy ýer we reňk kepilligini üpjün eder.