banner02

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd.” UHMWPE, PP, PVC ýa-da beýleki material kagyzlaryny, çybyklary, adaty ýa-da standart däl bölekleri, baş edarasy Týanjinde ýerleşýän, esasan çig mal satyn almak, önüm öndürmek üçin jogapkär bolan 2015-nji ýylda döredildi. ösüş, satuw we satuwdan soňky hyzmatlar.Týanjinin, Hebeý we Şandongdaky gözleg we önümçilik bazalary.Munuň aňyrsynda üç sany önümçilik we gaýtadan işlemek ussahanasy bar - galypdan ýasalan basma önümçilik ussahanasy, ekstrudirlenen list ussahanasy we CNC gaýtadan işlemek ussahanasy we takmynan 29,000㎡ töweregi gözleg we gözleg merkezi, bizde örtük örtük enjamlary, ekstrudirlenen list enjamlary, CNC torbalary, CNC degirmeni bar. maşynlar, uly nagyş maşynlary we halkara ösen derejeli beýleki enjamlar.

öý1

Esasy önümler

Customöriteleşdirilen UHMWPE (PE1000) listleri, UHMWPE çybyklary we UHMWPE gaýtadan işlenen bölekleri, dok penjireleri, kran çykaryjy ýassyklar, antistatik uhmwpe listleri, ýangyn saklaýjy uhmwpe listi, radiasiýa gorag polietilen listleri, kömür bunker lineri PE, HWMPE ) könelmäge çydamly listler we dürli gaýtadan işleýän enjamlar;HDPE (peýda

takmynan-img-3

Hil barlagy

“Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd.” hemişe “hil + tizlik + hyzmat = baha” ýörelgesine eýerdi.Zawoda girýän çig maldan, önümçilikden we gaýtadan işlemekden başlap, taýýar önümlere çenli ISO9001 hil ulgamyna laýyklykda berk hil barlagyny we gözegçiligi amala aşyrýarys.Bizde doly hilli barlag ulgamy, çig mal, nusga barlagy, önümçilik wagtynda tötänleýin synag, ahyrky önümleriň COA-ny bar, önümiň hiline berk gözegçilik edýäris, hünärsiz önümler zawoddan çykyp bilmez.

Biziň bazarymyz

“Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd.” ajaýyp we ajaýyp öndürijiligi bilen içerde we daşary ýurtlarda täze we yzygiderli müşderileriň ynamyny we goldawyny gazandy.Häzirki wagtda ABŞ, Kanada, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Malaýziýa, Hindistan, Indoneziýa, Wýetnam, Germaniýa, Italiýa, Russiýa, Angliýa, Ispaniýa, Polşa, Günorta Afrika, Braziliýa, Kolumbiýa, Argentina we beýleki ýurtlardaky müşderiler bilen ýakyndan işleşýär. , halkara bazarynda baý tejribe bilen.

takmynan-img-2
takmynan-img-1

Näme üçin bizi saýlamaly?

Garaşsyz laboratoriýa we gözleg toparymyz bar, tejribeli material inersenerleri, tehniki inersenerler, önümçilik inersenerleri we in engineeringener plastmassa hünärmenleri bar;Häzirki wagtda kompaniýamyz TICONA, LG, Sinopec we beýleki kompaniýalary ýokary hilli çig mal satyn alyjy bolup, köp uniwersitetler we kollejler bilen hyzmatdaşlyk etdi.Mundan başga-da, plastmassa institutlary bilen in engineeringenerçilik plastmassa gözlegleri we ösüşi boýunça köp hyzmatdaşlygy bar.Plastmassa önümçiligi we gözleg we ösüş boýunça onlarça ýyllyk tejribesi bilen, Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd. Hytaýda plastmassa materiallaryny gaýtadan işleýän kuwwatly in engineeringenerçilik öndürijisine öwrüldi we bütin dünýäde yzygiderli alyjylary aldy.

Biz bilen habarlaşyň

Týanjin, ygtybarly we ygtybarly senagat hyzmatdaşy bolmak üçin garaşyşyňyzdan has ýokary maksat edinýär!